Vi skal værne om dyrelivet i havene

Læs Indlæg
Lea Kilde
Læs historie

Vi står overfor et kæmpe problem...

og en enorm udfordring med plastikforurening i vores have. Dette vil ifølge flere forskere* medføre, hvis ikke vi mindsker forureningen, at der en dag være mere plastik i havene end fisk.

Jeg opfordrer til at være opmærksom på problemstillingen vedrørende øget gødning af de danske landbrugsjorde, hvilket medføre øget kvælstofudledning. Risici for iltsvind og fiskedød i de danske fjorde og kystområder vil derfor stige.

Jeg opfordrer også til at sige nej til øget sprøjte- og pesticideforbrug som skader vores insekter og dræber vores bier. Europas insekter er i forvejen presset og forskere frygter et økologisk kollaps i bestanden.

Vi kan ikke være med til at tillade havbrug -fiskefarme - i de danske have, som kan medføre at havbunden dør og  betyde større kvælstofforurening i de kystnære områder. Desuden medfører havbrug øget risiko for lakselus, som er en fiskedræbende parasit.

Vi skal kæmpe for at bevare vores snoede vandløb og vigtige randzoner, når regeringen har planer om at omdanne dem til "afvandingskanaler" hvilket vil få alvorlige konsekvenser for fisk og øvrige dyreliv i og omkring vandløbet.

Sammen kan vi skabe opmærksomhed og råbe beslutningstagerne op.

Der skal handles, støttes op omkring de store aktører i Danmark og det vil vi gerne være med til.

Emner: